Drijfveren

Drijfveren

Waarden en overtuigingen ofwel DRIJFVEREN zijn sterk bepalend voor wat mensen ‘van betekenis’ vinden en het gedrag dat ze op basis daarvan inzetten en zelf uiteraard als logisch ervaren.

Inzicht in drijfveren maakt het makkelijker om mensen te begrijpen, verschillen te benutten en, als management, effectief sturing te kunnen geven.

Drijfveren, oftewel de CULTUUR, op team-, afdelings- en organisatieniveau, bepalen wat collectief van betekenis is, waar de energie naar uitgaat, hoe percepties worden ingekleurd en hoe misverstanden en fouten ontstaan en …. voorkomen kunnen worden.