Competenties

Competenties

Competenties zijn persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn om een beroep goed uit te kunnen uitoefenen. Of je geschikt bent voor een bepaald beroep, wordt niet alleen bepaald door je opleiding en werkervaring. Ook jouw persoonlijkheid en talenten spelen een belangrijke rol.

Waarom is het belangrijk om je competenties te kennen? Wanneer je je competenties leert kennen, wordt het duidelijker wat je met je kwaliteiten kunt. Dat biedt jou de volgende voordelen:

Je krijgt meer inzicht in jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Jouw werkervaring wordt vertaald in werk- en persoonlijke kwaliteiten. Je kunt je kwaliteiten gebruiken om jezelf beter aan te kunnen prijzen bij sollicitaties. Je kunt je competenties ook opnemen in je CV. Jouw competenties vormen dan een aanvulling op je eigen werkervaring en opleiding.

Hoe leert je nu je eigen competenties kennen? Start de test en begin morgen met de eerste dag van de rest van je leven!